Cookie beleid AFC IJburg

De website van AFC IJburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Verplaatsen van wedstrijden

Regels m.b.t. het uitstellen of verzetten van wedstrijden


Het komt regelmatig voor, dat een team een te spelen wedstrijd wil verplaatsen, in verband met te weinig spelers door blessures, vakanties e.d. Het is van het grootste belang hier ruim van tevoren actie op te ondernemen. Probeer altijd eerst hulp te vragen bij andere teams om het team aan te vullen (spelers lenen). Als dat niet lukt en de wedstrijd moet verplaatst worden, dan gelden hiervoor de volgende regels:

 • Neem zelf (teamleider en/of trainer) contact op met de tegenstander om een nieuwe datum af te spreken. Bezoek voor contactgegevens van de tegenstander de website van de betreffende club. 
 • Voor UIT wedstrijden kun je direct de afspraak vastleggen, waarna je het wedstrijdsecretariaat ([email protected]) hiervan via een email op de hoogte stelt.
 • Voor THUIS wedstrijden geldt dat je vooraf aan het wedstrijdsecretariaat van AFC IJburg dient te vragen wanneer er veldruimte beschikbaar is.
 • Wil je de aanvangstijd van een THUIS wedstrijd veranderen? Tot 8 dagen voor de wedstrijd kan eenzijdig, zowel in de categorie A* als de categorie B, de aanvangstijd worden aangepast. Daarna moet het via een wijzigingsverzoek en moet de tegenstander akkoord zijn. Geef dit minimaal 10 dagen voor de wedstrijddatum door aan het wedstrijdsecretariaat zodat het op tijd verwerkt kan worden.
 • Het thuis spelen van een inhaalwedstrijd is mede afhankelijk van de al door de KNVB geplande competitie- of bekerwedstrijden die er dan zijn. Inhalen doordeweeks kan alleen op woensdagavond, de overige avonden is er geen veldruimte beschikbaar i.v.m. trainingen.
 • Het zonder overleg met het wedstrijdsecretariaat van AFC IJburg verplaatsen van thuiswedstrijden is dus niet toegestaan.
 • Geef de wijziging uiterlijk vijf werkdagen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum door aan het wedstrijdsecretariaat zodat deze op tijd verwerkt kan worden.
 • Wat moet je vermelden in het e-mailbericht?
  • Gegevens oorspronkelijke wedstrijd (speeldatum + tijd + team AFC IJburg + team tegenstander)
  • Naam + e-mailadres van de contactpersoon van de tegenstander die akkoord is gegaan met de verplaatsing van de wedstrijd.
  • Nieuwe gegevens wedstrijd (speeldatum + tijd)
  • Als de wedstrijd verplaatst wordt naar het terrein van de tegenstander, geef dan ook het veld door.
 • Als de wedstrijd niet gespeeld wordt, dan wordt de wedstrijd vastgelegd met “Niet opkomen team”. Er volgt er vanuit de KNVB een sanctie (boete en eventueel puntenmindering). De boete wordt doorberekend aan het team.
 • Daarnaast zijn de onderstaande KNVB-regels van toepassing.
* Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de standaardteams heren en vrouwen tot en met de eerste klasse, en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal in de 4e divisie of hoger (uitzondering geldt voor de JO19 waarvoor dit van toepassing is voor de 2e divisie of hoger). Voor deze competities geldt dat een voorgestelde wijziging niet direct in het wedstrijdprogramma wordt aangepast, maar dat goedkeuring van de KNVB noodzakelijk is. 

KNVB-regels m.b.t. het verplaatsen van wedstrijden

 

Categorie A

Wedstrijden in de categorie A mogen verplaatst worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan. De wedstrijd moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. Alle nog te spelen wedstrijden zijn uiterlijk 1 mei gespeeld. Hierna is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

Let op: Voor het verplaatsen van wedstrijden van standaardteams geldt een andere regeling. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd naar een latere datum dan de oorspronkelijk vastgestelde datum voor standaardteams kan toegestaan zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Beide verenigingen dienen akkoord te gaan en dit te melden bij de KNVB. Verenigingen kunnen dit zelf regelen via een hiervoor beschikbaar gestelde functionaliteit binnen Sportlink Club. Bekijk de handleiding van Sportlink voor meer informatie;
 • De wedstrijd moet uiterlijk gespeeld zijn vóór de eerstkomende speelronde;
 • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven; en.
 • Na 1 mei is verplaatsen naar een latere datum niet meer mogelijk.

Indien voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan heeft de medewerker wedstrijdzaken nog altijd het recht om het verzoek, bijvoorbeeld vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen. Denk hierbij aan, het eventueel kunnen behalen van een periodetitel of de mogelijkheid om een wedstrijd van een inhaalprogramma af te halen ten behoeve van een volledig programma.

Categorie A meiden (MO13 t/m MO20)

 • Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie A meiden is toegestaan, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
 • De wedstrijd in de categorie A meiden moet uiterlijk twee weken na de oorspronkelijke datum gespeeld worden.
 • Fase1: Wedstrijden mogen twee weken worden uitgesteld maar moeten ten allen tijden gespeeld worden vóór 15 oktober 2023. Dit betekent dat de laatste twee speelrondes niet uitgesteld kan worden tot een nadere datum. Dit alles om de competities zo goed als mogelijk te kunnen uitspelen.
 • Fase 2: Wedstrijden mogen twee weken worden uitgesteld maar moeten ten allen tijden gespeeld worden vóór 17 december 2023. Dit betekent dat de laatste twee speelrondes niet uitgesteld kan worden tot een nadere datum. Dit alles om de competities zo goed als mogelijk te kunnen uitspelen.
 • Fase 3: Wedstrijden mogen twee weken worden uitgesteld. De laatste drie speelrondes (11 mei, 18 mei en 25 mei) kunnen niet uitgesteld worden, maar wel vooruit gespeeld worden. Dit alles om de competities zo goed als mogelijk te kunnen uitspelen. Alle ingeplande wedstrijden na 4 mei kunnen alleen vooruit (vóór de oorspronkelijke vastgestelde datum) gespeeld worden.
 • Wedstrijden kunnen uiteraard ook altijd vooruit gespeeld worden (vóór de oorspronkelijke vastgestelde datum), mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
 • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk drie dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven. Dit moet gedaan worden door de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
 • De medewerker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen.

Categorie B

 

Categorie B, m.u.v. het fasevoetbal

Competitiewedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 21 september t/m 31 december 2023 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten uiterlijk 31 januari 2024 gespeeld zijn. Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn vóór 22 juni 2024. De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.

 

Categorie B fasevoetbal

Wedstrijden van de jeugdcompetities mogen in onderling overleg verplaatst worden. Hiervoor geldt per categorie wel een uiterste speeldatum welke loopt tot en met het eerstvolgende speelweekend na de slotronde van de fase.

Aangezien dit per district kan afwijken, adviseren wij hiervoor de speeldagenkalenders te raadplegen. 

Categorie B meiden (MO13 t/m MO20)

 • Het verplaatsen van wedstrijden in de categorie B meiden is toegestaan, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
 • Voor fase 1 mogen wedstrijden uitgesteld worden en moeten de wedstrijden uiterlijk gespeeld zijn op 15 oktober 2023.
 • Voor fase 2 mogen wedstrijden uitgesteld worden en moeten de wedstrijden uiterlijk gespeeld zijn op 17 december 2023.
 • Voor fase 3 mogen wedstrijden uitgesteld worden tot uiterlijk 4 mei 2024, alle ingeplande wedstrijden na 4 mei kunnen alleen vooruit (vóór de oorspronkelijke vastgestelde datum) gespeeld worden.
 • Wedstrijden kunnen uiteraard ook altijd vooruit (vóór de oorspronkelijke vastgestelde datum) gespeeld worden, mits er door beide partijen akkoord is gegeven.
 • De onderlinge afspraak met betrekking tot de wedstrijdwijziging moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.
 • De wedstrijdwijziging moet uiterlijk drie dagen voor aanvang van de wedstrijd bij de KNVB zijn doorgegeven. Dit moet gedaan worden door de wedstrijdsecretaris van de vereniging.
 • De medewerker wedstrijdzaken heeft altijd het recht om het verzoek vanwege een eerlijk competitieverloop af te wijzen.

Aanpassen aanvangstijd

Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij de betreffende wedstrijd vermeld. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg en met goedvinden van de KNVB.

Snipperdag/baaldag

Voor het aanvragen van een snipperdag geldt een uiterste datum van het 1e speelweekend in maart. Hieronder staat alle specifieke informatie vermeld.


In de categorie B-veldvoetbal (m.u.v. het fasen voetbal) is het per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een snipperdag aan te vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd.


Een snipperdagverzoek moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur bij het betreffende district binnen zijn, dus dienen de teams dit uiterlijk op maandag vóór 12:00 uur via email te melden bij het wedstrijdsecretariaat.


Voor dit seizoen (2023-2024) worden snipperdagverzoeken verleend tot en met het 1e speelweekend in maart (2 en 3 maart 2024). Na de aanvraag krijgen alle betrokkenen via de wedstijdwijzigingen een bericht van de verplaatsing. Het in onderling overleg verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als snipperdag.


Voor zowel pupillenteams als voor teams in de MO13 t/m MO20-competitie en categoria A is het niet mogelijk een snipperdag aan te vragen. Ook voor bekerwedstrijden kan er geen snipperdag worden aangevraagd.

 

Wanneer volgt er een tuchtzaak bij het niet spelen van de wedstrijd?

Hierboven staat uitgelegd welke stappen er ondernomen moeten worden om een wedstrijd te verplaatsen. Toch kan het zijn dat het niet lukt om een wedstrijd in overleg met de tegenstander te verplaatsen. In zo’n geval is er sprake van het ‘niet opkomen c.q. niet spelen’ van ofwel de thuisvereniging ofwel de bezoekende vereniging. Vanuit de aanklager volgt er dan een schikkingsvoorstel met een boete en eventueel punten in mindering wegens het niet spelen van deze wedstrijd. AFC IJburg berekent de boetes door aan het team indien niet de juiste procedure is gevolgd.

 

Let op het volgende

Het enkel tijdig melden aan de tegenstander dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden, zónder tijdig een nieuwe datum in te plannen met deze tegenstander, zorgt er niet voor dat er geen tuchtzaak voor het niet spelen van de wedstrijd wordt aangemaakt. Ook het gegeven dat getracht is in overleg met de tegenstander de wedstrijd te verplaatsen, maar de tegenstander niet wilde meewerken aan deze verplaatsing, is geen reden om géén tuchtzaak te starten. De tegenstander is namelijk geenszins verplicht om deze medewerking te verlenen. In beide gevallen is er sprake van het verwijtbaar niet spelen van de wedstrijd, waarna er vanuit de aanklager een schikkingsvoorstel met bijbehorende boete en eventuele winstpunten in mindering volgt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!