Cookie beleid AFC IJburg

De website van AFC IJburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenspersoon AFC IJburg

AFC IJburg wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat……
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen AFC IJburg willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom er bij de club een vertrouwenspersoon is aangesteld. De vertrouwenspersoon fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): 
  • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of
  • Gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij is bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van haar taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Taken
 • Aanspreekpunt zijn voor leden, donateurs, ouders en vrijwilligers bij problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • Begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding.
 • Bemiddelen, beantwoorden van vragen en doorverwijzen naar hulpinstanties (Sportbonden, NOC-NSF) indien nodig.
 • Het behandelen van de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid gegarandeerd is.
 • Een eenvoudige rapportage bijhouden van alle zaken.
 • Het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er een melding is gemaakt van ongewenst gedrag,
 • Het inhoudelijk rapporteren aan het bestuur, alleen met toestemming van de betrokkene.

Werkwijze
 • De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van de vereniging.
 • De vertrouwenspersoon werkt zoveel mogelijk volgens het protocol voor Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van NOC-NSF. De Vertrouwenspersoon volgt bij voorkeur de cursus “Vertrouwens Contact Persoon (VCP) in de Sport”, georganiseerd door NOC-NSF.
 • De melder wordt in eerste instantie door een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd. Vervolgens wijst deze de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.
 • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen, indien zij dit in een doorhaar voorgelegde zaak nodig acht.
 • Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de AFC IJburg organisatie en werkt geheel onafhankelijk. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Wie is de vertrouwenspersoon van AFC IJburg?
Naam: Saskia Overmars
Telefoonnummer: 06 24286129
E-mail: [email protected]
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!